جوش پیکت

  • Picket Weld

    جوش پیکت

    PICKET WELD یک حصار زیبا است که با حصار نوک تیز جوش داده شده است.2 تیر، 3 تیر و 4 تیر برای آپشن وجود دارد.پیکت جوش داده شده ایمن متوسط ​​است و عمدتاً به ایالات متحده، مکزیک، روسیه و غیره فروخته می شود. به طور گسترده در پارک ها، ویلاها، مدارس، مهدکودک ها و دولت ها استفاده می شود.جوش پیکتی دو گزینه دارد: نوع جوش و نوع مونتاژ.توانایی بارگذاری نوع جوش کوچک است.توانایی بارگیری نوع مونتاژ بزرگ است.