پالیسید

  • Palisade Fencing, High Security Fencing Supplies

    حصار پالیسید، لوازم شمشیربازی با امنیت بالا

    پانل های پالیز یک حصار باستانی است.منشأ آن در بریتانیا بود.استانداردهای BS بسیار سختگیرانه ای دارد.Palisade از صفحه آهنی 2.0 تا 3.0 میلی متر ساخته شده و به شکل بخش "W" یا "D" SECTION برای افزایش استحکام فشرده می شود.در قرن بیست و یکم، Palisade در قطر، بحرین، کویت، آفریقای جنوبی، کامرون، موریس، آنگولا و غیره محبوبیت زیادی دارد.اما به اندازه حصار با امنیت بالا (حصار 358 حصار 3510) ایمن نیست.