تیم ما

5eeb1c4f70112

گاوین وانگ
مدیر

5eeb1c5a7902a

فرانک ژو
مدیر فروش

5eeb1c67116d1

گریس شی
مدیر فروش

5eeb1c6fc6365

تام وانگ
مدیر فروش

5eeb1c785412d

سانی لو
طراح