گالری

5eeb211e7e157

پروژه برای اندونزی

5eeb246eeb967

پروژه برای آفریقای جنوبی

5eeb24aaab3c8

پروژه برای آفریقای جنوبی

5eeb24b96bb8b

پروژه برای آفریقای جنوبی

5eeb25bfe9f22

پروژه برای زامبیا

5f3241e8eda73

پروژه برای آفریقای جنوبی

5f3241fb8b092

سیم تیغ برای زیمبابوه

5fc8c32c54d45 (4)

حصار از جنس استنلس استیل با امنیت بالا

6076b93c6b6cf

عکس حصار مش جوش داده شده